504 EB5

GIỜ ĐÂY CHÚNG TÔI XIN TRÂN TRỌNG MANG ĐẾN CHO BẠN LÀN SÓNG ĐẦU TƯ EB5 MỚI

Chương trình Chính phủ Mỹ với lịch sử hơn 35 năm

Chương trình Cho vay SBA 504 bắt đầu từ hơn 35 năm trước với doanh số bán hàng trái phiếu liên tục, không bị gián đoạn hàng tháng trong suốt lịch sử của nó.

Chính phủ Mỹ bảo đảm cho các khoản nợ thứ cấp

Chương trình vay thế chấp tài bậc hai SBA 504 được tài trợ bởi một Công ty Phát triển Có chứng chỉ, được đảm bảo 100% bởi SBA Mỹ.

99,9% các khoản vay thế chấp tài sản đầu tiên không mất tiền gốc

97.149 SBA 504 khoản vay thế chấp bậc hai được đảm bảo trong giai đoạn 2000-2014. 99,9% số các khoản vay thế chấp bậc nhất trong các dự án đó không mất tiền gốc.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CÁC CƠ HỘI ĐẦU TƯ EB5!

QUYỀN TRUY CẬP TRANG WEB NÀY ĐƯỢC GIỚI HẠN CHO NHỮNG CÁ NHÂN KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN MỸ HOẶC THƯỜNG TRÚ NHÂN VÀ HIỆN ĐANG SINH SỐNG BÊN NGOÀI NƯỚC MỸ, LÃNH THỔ VÀ THUỘC ĐỊA CỦA MỸ. TRANG WEB NÀY CHỈ PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN CHUNG VÀ KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO BẤT CỨ MỘT LỜI MỜI HAY YÊU CẦU MUA HAY BÁN CHỨNG KHOÁN NÀO. CƠ HỘI ĐẦU TƯ CHỈ KHẢ DỤNG VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐỦ TIÊU CHUẨN THÔNG QUA MỘT BIÊN BẢN GHI NHỚ MẬT.